+90 212 809 8787
  TEKNE TURU
  Bodrum'a ?zgü tekneler ile Bodrum liman?ndan ba?layan turumuz e?siz turkuaz koylar? gezmek i?in en iyi f?rsat. Yüzme molas? i?in Karaada, Poyraz Adas?, Akvaryum Koyu, Tav?an Burnu gibi birbirinden güzel yerleri ziyaret ediyoruz. ?sterseniz k?pük partisi isterseniz relax tur se?eneklerinden birine kat?labilirsiniz.
  TEKNE TURU
  Bodrum'a ?zgü tekneler ile Bodrum liman?ndan ba?layan turumuz e?siz turkuaz koylar? gezmek i?in en iyi f?rsat. Yüzme molas? i?in Karaada, Poyraz Adas?, Akvaryum Koyu, Tav?an Burnu gibi birbirinden güzel yerleri ziyaret ediyoruz. ?sterseniz k?pük partisi isterseniz relax tur se?eneklerinden birine kat?labilirsiniz.
  AQUAPARK TURU
  Türkiye’nin en büyük su parklar?ndan biri olan Bodrum Aquapark sizlere s?n?rs?z e?lence sunuyor. Kamikaze, dalga havuzu, tembel nehir sizi bekleyen aktivitelerden sadece birka??.
  AQUAPARK TURU
  Türkiye’nin en büyük su parklar?ndan biri olan Bodrum Aquapark sizlere s?n?rs?z e?lence sunuyor. Kamikaze, dalga havuzu, tembel nehir sizi bekleyen aktivitelerden sadece birka??.
  DALYAN
  Dalyan’a vard???m?zda sizleri yerel teknelerle dünyaca ünlü ve nesli koruma alt?na al?nm?? olan caretta-caretta kaplumba?alar?n? g?rebilmek i?in ?ztuzu plaj?na g?türüyoruz. Lezzetli bir ??le yeme?inden sonra bir?ok hastal??a iyi gelen ve cildi gen?le?tirdi?i s?ylenen ?amur banyosu sizde farkl? duygular uyand?racakt?r.
  DALYAN
  Dalyan’a vard???m?zda sizleri yerel teknelerle dünyaca ünlü ve nesli koruma alt?na al?nm?? olan caretta-caretta kaplumba?alar?n? g?rebilmek i?in ?ztuzu plaj?na g?türüyoruz. Lezzetli bir ??le yeme?inden sonra bir?ok hastal??a iyi gelen ve cildi gen?le?tirdi?i s?ylenen ?amur banyosu sizde farkl? duygular uyand?racakt?r.
  DIVING
  Gemi bat???, u?ak bat??? veya resiflere yapaca??n?z bu macera yolculu?unuzda, ekipmanlar taraf?m?zdan sa?lanmaktad?r. Non-diver olarak tura kat?lan misafirler dal?? d???nda tüm servislerinden yararlanabilirler.
  DIVING
  Gemi bat???, u?ak bat??? veya resiflere yapaca??n?z bu macera yolculu?unuzda, ekipmanlar taraf?m?zdan sa?lanmaktad?r. Non-diver olarak tura kat?lan misafirler dal?? d???nda tüm servislerinden yararlanabilirler.
  EFES
  Dünyan?n yedi har?kas?ndan biri olarak kabul edilen Efes antik kenti 2000 y?l? ge?en tarihi ile d?neminde ticaret, sanat ve kültür alanlar?nda ?ne ??km??, ?yonlular, Lidyal?lar, Persler ve Romal?lar gibi bir ?ok uygarl??a ev sahipli?i yapm??t?r. Meryam Ana evi ise hristiyanlar i?in bir hac merkezi olarak nitelendirilebilir.
  EFES
  Dünyan?n yedi har?kas?ndan biri olarak kabul edilen Efes antik kenti 2000 y?l? ge?en tarihi ile d?neminde ticaret, sanat ve kültür alanlar?nda ?ne ??km??, ?yonlular, Lidyal?lar, Persler ve Romal?lar gibi bir ?ok uygarl??a ev sahipli?i yapm??t?r. Meryam Ana evi ise hristiyanlar i?in bir hac merkezi olarak nitelendirilebilir.
  PAMUKKALE
  Tabiat harikas? olan Pamukkale, dünyan?n en eski termal ?ehirlerindendir. Antik Cleopatra havuzu Pamukkale’nin simgelerindendir. Y?lda binlerce ki?inin ziyaret etti?i bu havuz, bir?ok hastal??a iyi gelmektedir.
  PAMUKKALE
  Tabiat harikas? olan Pamukkale, dünyan?n en eski termal ?ehirlerindendir. Antik Cleopatra havuzu Pamukkale’nin simgelerindendir. Y?lda binlerce ki?inin ziyaret etti?i bu havuz, bir?ok hastal??a iyi gelmektedir.
  HAMAM
  Hamam Osmanl? d?neminden günümüze kadar gelen 1000 y?ll?k bir Türk gelene?idir. Bu aktivite cildinize canl?l?k, sa?l?k ve parlakl?k kazand?racak. ?e?itli spa masajlar?, güzellik ve bak?m hizmetleri stersinizi azaltacak ve cildinize nefes ald?racak.
  HAMAM
  Hamam Osmanl? d?neminden günümüze kadar gelen 1000 y?ll?k bir Türk gelene?idir. Bu aktivite cildinize canl?l?k, sa?l?k ve parlakl?k kazand?racak. ?e?itli spa masajlar?, güzellik ve bak?m hizmetleri stersinizi azaltacak ve cildinize nefes ald?racak.
  KALE-MOZOLE TURU
  Saint-John ??valyelerinin Mausoleum’un ta?lar?ndan in?a etti?i Bodrum kalesi i?inde Türkiye'nin tek sualt? arkeoloji müzesi olan Bodrum Sualt? Arkeoloji Müzesini ziyaret edebilirsiniz. Kral Mousolos ad?na kar?s? ve k?z karde?i olan Artemisia taraf?ndan yapt?r?lan Mausoleion dünyan?n 7 harikas?ndan biridir. Bodrum’un simgesi Mozole’ye ait bir?ok heykel ve tarihi eserler, günümüzde ?ngiltere’deki British Museum’da sergilenmektedir.
  KALE-MOZOLE TURU
  Saint-John ??valyelerinin Mausoleum’un ta?lar?ndan in?a etti?i Bodrum kalesi i?inde Türkiye'nin tek sualt? arkeoloji müzesi olan Bodrum Sualt? Arkeoloji Müzesini ziyaret edebilirsiniz. Kral Mousolos ad?na kar?s? ve k?z karde?i olan Artemisia taraf?ndan yapt?r?lan Mausoleion dünyan?n 7 harikas?ndan biridir. Bodrum’un simgesi Mozole’ye ait bir?ok heykel ve tarihi eserler, günümüzde ?ngiltere’deki British Museum’da sergilenmektedir.
  JEEP SAFAR?
  Profesyonel sürücüler e?li?indeki bu off-road maceras?nda Bodrum’un sakl? güzelliklerini ke?fedebilirsiniz. Bodrum'un da? k?ylerinde verece?imiz molada Ege'nin y?resel yemeklerinden tadabilirsiniz.
  JEEP SAFAR?
  Profesyonel sürücüler e?li?indeki bu off-road maceras?nda Bodrum’un sakl? güzelliklerini ke?fedebilirsiniz. Bodrum'un da? k?ylerinde verece?imiz molada Ege'nin y?resel yemeklerinden tadabilirsiniz.
  FISHING
  Torba koyundan ba?layan turda e?er bal?k yakalarsan?z ??le yeme?inde yakalad???n?z bal??? yiyebilir ve ya yan?n?zda da g?türebilirsiniz. Tüm ekipmanlar taraf?m?zdan sa?lanmaktad?r.
  FISHING
  Torba koyundan ba?layan turda e?er bal?k yakalarsan?z ??le yeme?inde yakalad???n?z bal??? yiyebilir ve ya yan?n?zda da g?türebilirsiniz. Tüm ekipmanlar taraf?m?zdan sa?lanmaktad?r.
  DOLPHINPARK
  Yunuslarla yüzebilir, onlar? sevip besleyebilir ve foto?raf ?ekilebilirsiniz. Yunuslar taraf?ndan sergilenen ?ova hayran kalacaks?n?z!
  DOLPHINPARK
  Yunuslarla yüzebilir, onlar? sevip besleyebilir ve foto?raf ?ekilebilirsiniz. Yunuslar taraf?ndan sergilenen ?ova hayran kalacaks?n?z!
  CATAMARAN
  Gece hayat? dendi?inde akla gelen Bodrum'un 1500 ki?i kapasitesine sahip yüzen diskosu Catamaran’a mutlaka g?z atmal?s?n?z. ünlü DJ’ler ve muhte?em dans ?ovlar? sizleri bekliyor.
  CATAMARAN
  Gece hayat? dendi?inde akla gelen Bodrum'un 1500 ki?i kapasitesine sahip yüzen diskosu Catamaran’a mutlaka g?z atmal?s?n?z. ünlü DJ’ler ve muhte?em dans ?ovlar? sizleri bekliyor.
  BUGGY – ATV SAFAR?
  Adrenalin ve macera dolu bir tur, offroad yollarda unutulmaz bir sürü? keyfi. Tek ki?i veya ?ift olarak kat?labilece?iniz turumuzda tozlu ve ?amurlu yollarda ormanl?k arazide safari keyfi.
  BUGGY – ATV SAFAR?
  Adrenalin ve macera dolu bir tur, offroad yollarda unutulmaz bir sürü? keyfi. Tek ki?i veya ?ift olarak kat?labilece?iniz turumuzda tozlu ve ?amurlu yollarda ormanl?k arazide safari keyfi.

  30 y?l? a?k?n süredir turizmin de?i?ik alanlar?nda edindi?imiz tecrübemizi, alan?nda kendini kan?tlam?? y?netici ve ?al??anlar?m?zla, Cordial markas? alt?nda birle?tirip, partnerlerimizle payla??yoruz.

  Devam ...

  Hizmetlerimiz
  CordialTravel Dergi!
  +90 212 809 8787
  Copyright ? 2020 CordialTravel | Biz kimiz | Bize Ula??n
  Designed by CordialTravel