+90 212 809 8787
  AQUALAND TURU
  VE ... heyecan devam ediyor ...!E?lence asla durmaz, Antalya'n?n en büyük su park? olan Aqualand.Sizi su oyunlar?n?n, dev ?elalelerin, havuzlar?n, 40 metreden 100 metreye kadar a??k ve kapal? kayd?raklar?n, ?ovlar?n, animasyonlar?n, ?ocuklar i?in aktivitelerin bekledi?i sihirli su dünyas?na davet ediyoruz.
  AQUALAND TURU
  VE ... heyecan devam ediyor ...!E?lence asla durmaz, Antalya'n?n en büyük su park? olan Aqualand.Sizi su oyunlar?n?n, dev ?elalelerin, havuzlar?n, 40 metreden 100 metreye kadar a??k ve kapal? kayd?raklar?n, ?ovlar?n, animasyonlar?n, ?ocuklar i?in aktivitelerin bekledi?i sihirli su dünyas?na davet ediyoruz
  DOLPHINLAND
  E?lence asla bitmez, Türkiye'nin ilk yunus g?steri merkezi Dolphinland, sizi beyaz balinalar?m?z Mila ve Melina, yunuslar?m?z Alisia ve Suera ve yunuslarla da yüzebilece?iniz deniz aslan? Susha'dan olu?an inan?lmaz performans?m?za davet ediyor.
  DOLPHINLAND
  E?lence asla bitmez, Türkiye'nin ilk yunus g?steri merkezi Dolphinland, sizi beyaz balinalar?m?z Mila ve Melina, yunuslar?m?z Alisia ve Suera ve yunuslarla da yüzebilece?iniz deniz aslan? Susha'dan olu?an inan?lmaz performans?m?za davet ediyor.
  RAFTING
  Do?ada harika bir deneyim. Maceraperestler ve do?a dostlar? i?in idealdir. Botlar nehrin ak?nt?s?nda k?prülü kanyondan ge?er ve do?al parklar? izler. ?yi e?itimli, deneyimli ve profesyonel rafting rehberleri size e?lik edecektir. Su, güne?, macera ve a??k büfe barbekü ile nehir k?y?s?nda ??le yeme?i sizleri bekliyor olacak.
  RAFTING
  Do?ada harika bir deneyim. Maceraperestler ve do?a dostlar? i?in idealdir. Botlar nehrin ak?nt?s?nda k?prülü kanyondan ge?er ve do?al parklar? izler. ?yi e?itimli, deneyimli ve profesyonel rafting rehberleri size e?lik edecektir. Su, güne?, macera ve a??k büfe barbekü ile nehir k?y?s?nda ??le yeme?i sizleri bekliyor olacak.
  SAFARI
  Unutulmaz bir macera ya?ama imkan?na sahip olacak ?sterseniz liderli?imiz alt?nda kontrolü elinize alabilirsiniz. Cip ile ana caddelerin ?ok uza??ndaki Toros da?lar?n?n muhte?em manzaras?na gidebilirsiniz. Dar ve tozlu pistlerde asla bulamayaca??n?z manzaralara ?ahit olabilirsiniz.
  SAFARI
  Unutulmaz bir macera ya?ama imkan?na sahip olacak ?sterseniz liderli?imiz alt?nda kontrolü elinize alabilirsiniz. Cip ile ana caddelerin ?ok uza??ndaki Toros da?lar?n?n muhte?em manzaras?na gidebilirsiniz. Dar ve tozlu pistlerde asla bulamayaca??n?z manzaralara ?ahit olabilirsiniz.
  ANTALYA DALI?
  E?LENCE, GüVENL?K & HEYECAN. Her zaman daha ?nce dal??? ke?fetmek istediniz. ?ok samimi bir ortamda teknede k?sa bir teorik ders alacaks?n?z. Uluslararas? kabul g?rmü? PADI Discover Scuba Program? ile su alt? dünyas?na e?itmeninizle birlikte kat?lacaks?n?z. Bal?klar? elle besleyecek, ahtapotu atacak ve g?rkemli sualt? dünyas?n? kendiniz ke?fedeceksiniz. 08-65 ya?lar? aras?ndaki her sa?l?kl? ki?i herhangi bir uluslararas? sertifika olmadan bu programa kat?labilir.
  ANTALYA DALI?
  E?LENCE, GüVENL?K & HEYECAN. Her zaman daha ?nce dal??? ke?fetmek istediniz. ?ok samimi bir ortamda teknede k?sa bir teorik ders alacaks?n?z. Uluslararas? kabul g?rmü? PADI Discover Scuba Program? ile su alt? dünyas?na e?itmeninizle birlikte kat?lacaks?n?z. Bal?klar? elle besleyecek, ahtapotu atacak ve g?rkemli sualt? dünyas?n? kendiniz ke?fedeceksiniz. 08-65 ya?lar? aras?ndaki her sa?l?kl? ki?i herhangi bir uluslararas? sertifika olmadan bu programa kat?labilir.
  MANAVGAT NEH?R TEKNE TURU
  Manavgat, Antalya'ya birka? kilometre uzakl?ktad?r. Bu kasaban?n serin ve temiz havas?nda nefes alman?n keyfine varacaks?n?z. Bu günlük yolculuk s?ras?nda bize manzaran?n harika foto?raflar?n? ?ekme imkan? veren Manavgat ?elalesi'ni ke?fedeceksiniz. Manavgat ?elaleleri ?ok yüksek bir noktada bulunmasa da, sular büyük bir kuvvetle dü?er. Manavgat nehri üzerinde ve bal?k ?iftlikleri ile yelken a?t?ktan sonra nehrin denize d?küldü?ü noktaya varmak i?in bir tekne turuna ??kacaks?n?z.
  MANAVGAT NEH?R TEKNE TURU
  Manavgat, Antalya'ya birka? kilometre uzakl?ktad?r. Bu kasaban?n serin ve temiz havas?nda nefes alman?n keyfine varacaks?n?z. Bu günlük yolculuk s?ras?nda bize manzaran?n harika foto?raflar?n? ?ekme imkan? veren Manavgat ?elalesi'ni ke?fedeceksiniz. Manavgat ?elaleleri ?ok yüksek bir noktada bulunmasa da, sular büyük bir kuvvetle dü?er. Manavgat nehri üzerinde ve bal?k ?iftlikleri ile yelken a?t?ktan sonra nehrin denize d?küldü?ü noktaya varmak i?in bir tekne turuna ??kacaks?n?z.
  PAMUKKALE TURU
  Tabiat harikas? olan Pamukkale, dünyan?n en eski termal ?ehirlerindendir. Antik Cleopatra havuzu Pamukkale’nin simgelerindendir. Y?lda binlerce ki?inin ziyaret etti?i bu havuz, bir?ok hastal??a iyi gelmektedir.
  PAMUKKALE TURU
  Tabiat harikas? olan Pamukkale, dünyan?n en eski termal ?ehirlerindendir. Antik Cleopatra havuzu Pamukkale’nin simgelerindendir. Y?lda binlerce ki?inin ziyaret etti?i bu havuz, bir?ok hastal??a iyi gelmektedir.
  ANTALYA-KEMER YAT TURU
  Turkuaz renkli güney sahilinde romantik bir ah?ap yatla seyahat etme ?ans?na sahip olman?n e?sizli?ini hissedeceksiniz. Gezimiz Kemer Yat Liman?'na var??ta ba?layacakt?r. Kemer yat liman?nda, ?am a?a?lar?n?n orman? ve Toros Da?lar?'ndan ge?en Phaselis'e rehberlik edecek bir ah?ap yat sizi bekliyor olacak.Olympos gezisi s?ras?nda masmavi bir suda yüzebilir ve dal?? yapabilirsiniz.
  ANTALYA-KEMER YAT TURU
  Turkuaz renkli güney sahilinde romantik bir ah?ap yatla seyahat etme ?ans?na sahip olman?n e?sizli?ini hissedeceksiniz. Gezimiz Kemer Yat Liman?'na var??ta ba?layacakt?r. Kemer yat liman?nda, ?am a?a?lar?n?n orman? ve Toros Da?lar?'ndan ge?en Phaselis'e rehberlik edecek bir ah?ap yat sizi bekliyor olacak.Olympos gezisi s?ras?nda masmavi bir suda yüzebilir ve dal?? yapabilirsiniz.

  rolex 4030 movement hublot classic fusion 45mm fake watches airport rolex price day date 40 vs day date 2 replica watches way211a ft6068 review cartier la panthere legere replica watches uk panerai replica forum cartier battery replacement cost replica watches

  30 y?l? a?k?n süredir turizmin de?i?ik alanlar?nda edindi?imiz tecrübemizi, alan?nda kendini kan?tlam?? y?netici ve ?al??anlar?m?zla, Cordial markas? alt?nda birle?tirip, partnerlerimizle payla??yoruz.

  Devam ...

  Hizmetlerimiz
  CordialTravel Dergi!
  +90 212 809 8787
  Copyright ? 2020 CordialTravel | Biz kimiz | Bize Ula??n
  Designed by CordialTravel